21 september Kundalini Transmisson

Vi säger Varmt Välkommen till Ibi och Soul & Beyond.

Väck din inre livskraft med Kundalini Transmission.
Hänge dig musiken och låt energin vägleda dig att utforska din inre värld. Detta är en inbjudan att känna och tillåta allt du bär inom dig att finnas. Under sessionen ligger du på golvet på en yogamatta med stängda ögon. Ibi aktiverar energin inom dig genom beröring av olika punkter på kroppen.Energin kommer att vägleda dig genom en resa i din inre värld. Varje resa är unik och hjälper dig till insikter och perspektiv om dig själv och livet.

Under sessionen kan du uppleva spontana kroppsrörelser, varma eller kalla vindar, kolsyra i kroppen, inre sensationer, djupa känsloyttringar, djupt meditativt tillstånd och du får tillgång till delar av ditt undermedvetna.

Ibi är utbildad inom Kundalini Bodywork på Bali och i Portugal. Hon kanaliserar också Akasha arkiven och är utbildad Reiki Master. 
Hennes passion är att förena himmel och jord genom energiarbete samt vägledning. Att arbeta med människor som längtar efter att komma tillbaka till sig själva på en själslig nivå. 
”Vi har inte gått vilse, vi har bara glömt av vilka vi faktiskt är”.

För mer information mejla till info@slattarpsgard.se

21 September 18.00-20.00
Pris: 500kr
Du bokar din plats här: https://buytickets.at/soulbeyond/1000367